GENTES GENEL MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Boryağ Pompaları

“MİKSAN” marka “BOR YAĞI (DEVİR DAİM) POMPALARI” çeşitli özelliğe sahip akışkanların pompalanması için tasarlanmışlar ve üretilmişlerdir. Burada sözü geçen akışkanlar temiz sıvılar ya da içerisinde belli bir büyüklükte katı parçacıklar içeren sıvılarda olabilirler.

Bu tip pompalarda “açık çark”, “kapalı çark”, “çevresel kanatlı çark” ve “varteks çark” tipinde çarklar kullanılır. “Kapalı çark” pompalar yüksek hidrolik verime sahip olup genellikle filtre edilmiş veya az kirli akışkanlar ile, “açık çark”lı ve “varteks çark”lı pompalar ise belirtilen büyüklüğe sahip katı parçacık içeren akışkan uygulamalarında kullanılırlar.

Çalışma Koşulları

İşletmelerde takım tezgâhlarında kullanılan devir daim pompaları, pompa çarkının depo içinde bulunan akışkana tamamen dalmış olarak çalıştırılmalıdır ve pompa emme ağzının depo tabanına mesafesi en az 30 mm olmalıdır. Bununla beraber depo içerisindeki sıvı seviyesinin pompa ilk çarkının altına düşmemesine, maksimum seviyenin de pompa mili üzerinde bulunan su savurma lastiğini geçmemesi gerekir.

Bu sebepten ötürü geniş ve akışkan seviyesinin azalma riski bulunan depolarda ön çarklı pompalar tercih edilebilir. Bu tipteki pompalarda pompa emişinde bulunan eksenel akışlı ön çark sıvı seviyesi azalarak çark seviyesinin altına düşmesi durumunda bile sıvıyla temas ettiği sürece pompa çarkını sürekli besleyerek pompanın sıvıyı basmasını ve böylelikle depo içindeki sıvı yüksekliği dalgalanmalarında sürekli çalışma sağlayacaktır.

Pompa Tipleri

1. Hacimsel (Volumetrik) Pompalar

Hacimsel pompaların akışkanı emme seviyesinden alıp basma seviyesine zorunlu olarak veren bir veya çok sayıda hacimleri vardır. Çalışma esnasında bu hacimler dolup boşaldığından akışkanın basılması işlemi kesikli olup, emme ile basma kısmı arasında bağlantı sürekli olmaz.

2. Rotadinamik Pompalar

Rotadinamik pompalarda emme kısmı ile basma kısmı arasında hiçbir engel yoktur. Dolayısıyla sıvının akışı süreklidir. Sıvı tanecikleri pompa çarkı içinde verilen enerji ile akışın momentumunda değişiklik olur ve basınç farkı oluşmasını sağlar.

Pompa Seçimi

Pompa seçiminde;

  • Basılan sıvının özellikleri; viskozite, sıcaklık, katı parçacık içerip içermediği içeriyorsa tanecik büyüklüğü,

  • Pompanın mekanik özellikleri; gövde malzemesi, mil malzemesi, çark tipi, çark malzemesi, salmastra,

  • Pompanın hidrodinamik özellikleri; basma yüksekliği, debisi, devir sayısı, mil gücü, ENPY değeri hususları dikkate alınmalıdır.

Pompalarda Enerji Tüketimi

Pompanın düşük verimli debi ile çalıştırılması durumunda elektrik, dolayısıyla işletme maliyetlerinde artış meydana gelebilir.

Pompa Hız Kontrolü

Pompalarda frekans dönüştürücü kullanılarak motora uygulanan gerilimin frekansını değiştirip, motorun farklı hızlarda çalışmasına olanak sağlanabilir.